საქართველოს სამეცნიერო-საგანმანათლებლო
კომპიუტერული ქსელების ასოციაცია
10 წელი Cisco–ს ქსელური აკადემიის წევრი
უკან