საქართველოს სამეცნიერო-საგანმანათლებლო
კომპიუტერული ქსელების ასოციაცია
OCA
|
|
|
|
OCA
OCA (Oracle Certified Associate) კურსი მოიცავს ფუნდამენტალურ მასალას ორაკლის ბაზის სრულყოფილი ადმინისტრირებისათვის. კურსის გასავლელად არ გჭირდებათ რაიმე სახის წინასწარი მომზადება, რადგან იგი გათვლილია დამწყებთათვის, მაგრამ სასურველია სტუდენტს ჰქონდეს Oracle Database 12c: SQL Fundamentals 1Z0-061, Oracle Database 11g: SQL Fundamentals I 1Z0-051 ან Oracle Database SQL Expert 1Z0-047გამოცდების შესაბამისი ცოდნა.

ამ კურსის გავლის შედეგად მიღებული ცოდნით კი შეძლებთ ჩააბაროთ OCA(Oracle Certified Associate)-ის გამოცდა. რომელიც დაგეხმარებათ კარიერულ წინსვლაში.
 
  
კურსში განხილული საკითხებიკურსში გამოყენებული სასწავლო მასალა და დამატებითი კომპონენტები
კურსის ხანგრძლივობა და სასწავლო პროცესი
 
  კურსის ღირებულება და გადახდის პირობები
 OCA კურსზე რეგისტრაცია