საქართველოს სამეცნიერო-საგანმანათლებლო
კომპიუტერული ქსელების ასოციაცია
IJOS
|
|
|
|
IJOS
IJOS - Introduction to the Junos Operating System

IJOS კურსი წარმოადგენს Juniper–ის ქსელური აკადემიის საწყის სასწავლო კურსს, რომელიც სტუდენტებს შეასწავლის Junos ოპერაციული სისტემის საფუძვლებს. აღნიშნული ოპერაციული სისტემა წარმოადგენს უნიფიცირებულ პროგრამულ უზრუნველყოფას, რომელზეც დაფუძნებულია Juniper–ის ყველა მოწყობილობა.

IJOS კურსი საინტერესოა მათთვის, ვისაც სურვილი აქვთ გარდა სხვა მწარმოებლის მოწყობილობებთან მუშაობის ცოდნისა, ასევე გააჩნდეთ Juniper–ის მოწყობილობების დაკონფიგურირების გარკვეული ცოდნა და გამოცდილება. ეს კურსი წარმოადგენს Juniper–ის საერთაშორისო სასერტიფიკატო JNCIA-Junos გამოცდისთვის მომზადების პირველ ეტაპს.

გასათვალისწინებელია ის ფაქტი, რომ Juniper–ის აკადემიის კურსები შემუშავებულია სპეციალიზირებული სახით და განკუთვნილია კომპიუტერული ქსელების ადმინისტრატორებისთვის და ინჟინრებისთვის. ამიტომ კურსის გასავლელად აუცილებელი პირობაა სტუდენტს გააჩნდეს კომპიუტერული ქსელების სფეროში გარკვეული ცოდნა და გამოცდილება.


  
კურსში განხილული საკითხებიკურსში გამოყენებული სასწავლო მასალა და დამატებითი კომპონენტები
კურსის ხანგრძლივობა და სასწავლო პროცესი
 
  კურსის ღირებულება და გადახდის პირობები
 IJOS კურსზე რეგისტრაცია