საქართველოს სამეცნიერო-საგანმანათლებლო
კომპიუტერული ქსელების ასოციაცია
|
PL/SQL Fundamentals
|
|
|
PL/SQL Fundamentals
PL/SQL Fundamentals კურსი მოიცავს ფუნდამენტალურ მასალას ორაკლის ენის  SQL და PL/SQL-ის შესახებ. კურსის გასავლელად არ გჭირდებათ რაიმე სახის წინასწარი მომზადება, რადგან იგი გათვლილია დამწყებთათვის.

ამ კურსის გავლის შედეგად მიღებული ცოდნით კი შეძლებთ Oracle 11g Fundamentals-ის გამოცდის ჩაბარებას. რომელიც დაგეხმარებათ კარიერულ წინსვლაში.
  
კურსში განხილული საკითხებიკურსში გამოყენებული სასწავლო მასალა და დამატებითი კომპონენტები
კურსის ხანგრძლივობა და სასწავლო პროცესი
 
  კურსის ღირებულება და გადახდის პირობები
 Oracle Fundamentals კურსზე რეგისტრაცია