საქართველოს სამეცნიერო-საგანმანათლებლო
კომპიუტერული ქსელების ასოციაცია
|
|
|
MS SQL 2014 გამოყენება და მხარდაჭერა
|
MS SQL 2014 გამოყენება და მხარდაჭერა
კურსი მსმენელებს საშუალებას აძლევს გამოიყენონ SQL Server 2014–ის ახალი შესაძლებლობები და ამით შეძლონ SQL Server 2014 მონაცემთა ბაზებისა და სერვერების დაპროექტება, შემუშავება, ფუნქციონირება და განვითარება. გარდა ამისა, კურსი აძლევს სტუდენტებს იმ ცოდნას, რაც საჭიროა SQL Server 2014–ის აღნიშნული ახალი შესაძლებლობების სათანადოდ გამოყენებისათვის. კურსი განკუთვნილია მსმენელთათვის რომლებიც გეგმავენ Microsoft Certified Technology Specialist (MCSA Exam 461, 462) გამოცდების ჩაბარებას. ასევე მათთვის, ვისაც სურს ისწავლოს მომაცემთა ბაზების შექმნა, მათი ოპტიმიზაცია და მონაცემებთან მუშაობა Microsoft SQL Server 2014-ის გამოყენებით.

  
კურსში განხილული საკითხებიკურსში გამოყენებული სასწავლო მასალა და დამატებითი კომპონენტები
კურსის ხანგრძლივობა და სასწავლო პროცესი
 
  კურსის ღირებულება და გადახდის პირობები
 MS SQL 2014 გამოყენება და მხარდაჭერა კურსზე რეგისტრაცია