საქართველოს სამეცნიერო-საგანმანათლებლო
კომპიუტერული ქსელების ასოციაცია
|
|
JIR
|
|
JIR
JIR - Junos Intermediate Routing

Juniper–ის ქსელური აკადემია გთავაზობთ JIR (Junos Intermediate Routing) კურსს, რომელიც წარმოადგენს IJOS და JRE კურსების შემდგომ ეტაპს. აღნიშნული კურსი განკუთვნილია ყველა იმ ქსელის ინჟინერის, ან ადმინისტრატორისთვის, რომელსაც გააჩნია Juniper–ის მოწყობილობებთან მუშაობის ბაზური გამოცდილება და სურვილი აქვს მიიღოს გაღრმავებული ცოდნა Junos ოპერაციული სისტემის უფრო მაღალი დონის კონფიგურაციის საკითხებში, ამავდროულად შეიძინოს უფრო მაღალი კვალიფიკაციის პრაქტიკული უნარ–ჩვევები.

მოცემული კურსი წარმოადგენს Juniper–ის სერტიფიცირების მეორე დონის, JNCIS-ENT გამოცდისთვის მომზადების პირველ ეტაპს.


  
კურსში განხილული საკითხებიკურსში გამოყენებული სასწავლო მასალა და დამატებითი კომპონენტები
კურსის ხანგრძლივობა და სასწავლო პროცესი
 
  კურსის ღირებულება და გადახდის პირობები
 JIR კურსზე რეგისტრაცია