საქართველოს სამეცნიერო-საგანმანათლებლო
კომპიუტერული ქსელების ასოციაცია
CCNA ჯგუფი 2011/2012
უკან