ჩარიცხულ სტუდენტთა სია - LPIC-1 კურსი
ჩარიცხულ სტუდენტთა სია:

Cisco-ს ქსელური აკადემია
LPI-ს აკადემია
მონაცემთა ბაზების კურსები
Hadoop (Big Data) სისტემური ადმინისტრირება
დისტანციური სწავლების ცენტრი
Pearson Vue საგამოცდო ცენტრი