ჩარიცხულ სტუდენტთა სია - LPIC-1 კურსი
ჩარიცხულ სტუდენტთა სია:

LPIC1-10
ლაშა ფეიქრიშვილი
სოფიო შარვაძე
გურამ ბედოიძე
გიორგი ყუფუნია
მიხეილი ქოიავა
გიორგი შამათავა
ნანა ზედგინიძე
ანტონი ასათიანი
ლაშა გოგია
ირაკლი მანჩხაშვილი
ვახტანგ ტაბატაძე

ჩარიცხულ სტუდენტთა სია
Cisco-ს ქსელური აკადემია
LPI-ს აკადემია
მონაცემთა ბაზების კურსები
Hadoop (Big Data) სისტემური ადმინისტრირება
დისტანციური სწავლების ცენტრი
Pearson Vue საგამოცდო ცენტრი