რეგისტრაცია
მიმდინარეობს რეგისტრაცია შემდეგ კურსებზე:
ჩარიცხულ სტუდენტთა სია
Cisco-ს ქსელური აკადემია
LPI-ს აკადემია
მონაცემთა ბაზების კურსები
Hadoop (Big Data) სისტემური ადმინისტრირება
დისტანციური სწავლების ცენტრი
Pearson Vue საგამოცდო ცენტრი