რეგისტრაცია - CCNA Security
სახელი *
გვარი *
დაბადების თარიღი *
ტელეფონი *
მობილური *
ელ. ფოსტა *
მისამართი *
ხართ თუ არა სტუდენტი ან სკოლის მოსწავლე? *
კი
მიუთითეთ სასწავლებლის დასახელება
არა
ამჟამად მუშაობთ? *
კი
მიუთითეთ ორგანიზაცია
არა
გაქვთ თუ არა კომპიუტერულ ქსელებთან მუშაობის გამოცდილება? *
კი
მიუთითეთ პერიოდი
არა
გაქვთ თუ არა გავლილი CCNA კურსი? *
კი
არა
ქართული ენის ცოდნის დონე? *
ინგლისური ენის ცოდნის დონე *
ჩარიცხულ სტუდენტთა სია
Cisco-ს ქსელური აკადემია
LPI-ს აკადემია
Juniper-ის ქსელური აკადემია
მონაცემთა ბაზების კურსები
Hadoop (Big Data) სისტემური ადმინისტრირება
დისტანციური სწავლების ცენტრი
Pearson Vue საგამოცდო ცენტრი