რეგისტრაცია - CCNP Route
სახელი *
გვარი *
დაბადების თარიღი *
ტელეფონი *
მობილური *
ელ. ფოსტა *
მისამართი *
ამჟამად მუშაობთ? *
კი
მიუთითეთ ორგანიზაცია
არა
გაქვთ თუ არა კომპიუტერულ ქსელებთან მუშაობის გამოცდილება? *
კი
მიუთითეთ პერიოდი
არა
გაქვთ თუ არა გავლილი Cisco–ს რომელიმე კურსი? (მაგ. CCNA, ICND1, ICND2) *
კი
მიუთითეთ კურსის დასახელება
არა
გაგაჩნიათ თუ არა CCNA სერტიფიკატი? *
კი
არა
გაქვთ თუ არა გავლილი რომელიმე კურსი IT სფეროში? (მაგ. Microsoft, CompTIA) *
კი
მიუთითეთ კურსის დასახელება
არა
გაგაჩნიათ თუ არა რომელიმე IT სერტიფიკატი? (მაგ. Microsoft, CompTIA) *
კი
მიუთითეთ რომელი
არა
ოდესმე გიმუშავიათ თუ არა Cisco–ს ქსელურ აპარატურასთან? (მაგ. Router, Switch, Firewall) *
კი
დააკონკრეტეთ რომელთან
არა
ქართული ენის ცოდნის დონე? *
ინგლისური ენის ცოდნის დონე *
Cisco-ს ქსელური აკადემია
LPI-ს აკადემია
მონაცემთა ბაზების კურსები
Hadoop (Big Data) სისტემური ადმინისტრირება
დისტანციური სწავლების ცენტრი
Pearson Vue საგამოცდო ცენტრი