რეგისტრაცია - LPIC-1
სახელი *
გვარი *
დაბადების თარიღი *
მობილური *
ელ. ფოსტა *
მისამართი *
ხართ თუ არა სტუდენტი ან სკოლის მოსწავლე? *
კი
მიუთითეთ სასწავლებლის დასახელება
არა
ამჟამად მუშაობთ? *
კი
მიუთითეთ ორგანიზაცია
არა
გაქვთ თუ არა გავლილი რომელიმე კურსი IT სფეროში? (მაგ. Microsoft, CompTIA) *
კი
მიუთითეთ კურსის დასახელება
არა
გაგაჩნიათ თუ არა რომელიმე IT სერტიფიკატი? (მაგ. Microsoft, CompTIA) *
კი
მიუთითეთ რომელი
არა
გაქვთ თუ არა ლინუქსის სისტემებთან მუშაობის გამოცდილება? *
კი
მიუთითეთ პერიოდი
არა
ოდესმე გიმუშავიათ სისტემურ ადმინისტრატორად? (მაგ. Linux, BSD, IBM-AIX, Solaris, Windows) *
კი
მიუთითეთ სისტემა
არა
ქართული ენის ცოდნის დონე? *
ინგლისური ენის ცოდნის დონე *
Cisco-ს ქსელური აკადემია
LPI-ს აკადემია
მონაცემთა ბაზების კურსები
Hadoop (Big Data) სისტემური ადმინისტრირება
დისტანციური სწავლების ცენტრი
Pearson Vue საგამოცდო ცენტრი