VOIP
„საქართველოს სამეცნიერო-საგანმანათლებლო კომპიუტერული ქსელების ასოციაცია“ გთავაზობთ VoIP კურსს. აღნიშნული კურსი შეგასწავლით ორგანიზაციის ქსელში IP ტელეფონიის დანერგვას და ყოველდღიურ მომსახურებას. ეს არის უნივერსალური კურსი, რომელიც მოიცავს IP ტელეფონიის საფუძვლებს,ტელეფონებისა და ორი სხვადასხვა მწარმოებლის სერვერის კონფიგურაციას. ესენია:

  • Cisco CUCME (Cisco Unified Communications Manager Express)
  • Asterisk - დღეისათვის ყველაზე პოპულარული უფასო პროგრამული უზრუნველყოფა IP ტელეფონიის სერვერისათვის.


VoIP კურსის გავლისათვის რეკომენდებულია, რომ სწავლის მსურველს ჰქონდეს კომპიტერულ ქსელებთან მუშაობის გამოცდიელბა, ან გავლილი რომელიმე კურსი. მაგალითად - CCNA.

კურსის ხანგრძლივობა და სასწავლო პროცესი
VOIP კურსის ხანგრძლივობაა 3 თვე.

ლექციები ტარდება კვირაში 3–ჯერ. ლექციის ხანგრძლივობაა 2–2,5 საათი.

ლექციების დაწყების დრო – 17:00 საათი

ლექციები ტარდება ქართულ ენაზე. სასწავლო მასალა წარმოდგენილია ინგლისურ ენაზე.
კურსის ღირებულება და გადახდის პირობები
VOIP კურსის ღირებულება – 800 ლარი

სწავლის საფასურის გადახდა უნდა მოხდეს სწავლის დაწყებიდან არაუგვიანეს 15 დღის განმავლობაში.


თუ სტუდენტი დროულად არ გადაიხდის სწავლის საფასურს, მას შეუწყდება Cisco–ს ქსელურ აკადემიაში სწავლის გაგრძელების უფლება.
კურსში განხილული საკითხები

VoIP კურსი მოიცავს ისეთ საკითხებს როგორიცაა: IP ტელეფონიის საფუძვლები - განსხვავებები ანალოგურ და ციფრულ ხმოვან კომუნიკაციას შორის, VoIP პროტოკოლები, IP ტელეფონიაში გამოყენებული მოწყობილობები, მათი კონფიგურაცია და ყოველდღიური მომსახურება. აღნიშნული კურსის გავლის შემდეგ სტუდენტს შეეძლება მცირე და საშუალო ზომის ორგანიზაციაში VoIP გადაწყვეტილების დაგეგმარება, დანერგვა, მომსახურება და პრობლემების აღმოფხვრა. კურსში განხილულია VoIP სერვერის ორი პროდუკქტი: CUCME – Cisco Unified Communicatons Manager Express და Asterisk სერვერი FreePBX გრაფიკული ინტერფეისით.


აღნიშნული კურსი შედგება სამი ნაწილისაგან და მოიცავს შემდეგ საკითხებს:


I. Voice Perspectives:

Traditional voice vs unified voice;

Understanding the components of Cisco unified communications;

Understanding Cisco IP phones.


II. Cisco Unified Communications Manager Express:

Getting familiar with CME administration;

Managing endpoints and end users in CME;

Understanding the CME Dial Plan;

Enabling telephony features with CME.


III. FreePBX:

Initial preparation, installation and system configuration of FreePBX server;

General settings, extensions, physical phones and softphones;

Trunks, inbound and outbound routes;

Incoming call handling: queues, ring groups, IVR, time conditions and etc.;

System recordings, CDR, call records;

Conference, call pickup, call park and transfer, MoH;

Custom context;

System backup and restore;

System troubleshooting, using Asterisk CLI.


კურსში გამოყენებული სასწავლო მასალა და დამატებითი კომპონენტები
VOIP სასწავლო კურსში გამოყენებული სასწავლო მასალა შემუშავებულია ყველა იმ მოთხოვნების გათვალისწინებით, რომელიც არსებობს თანამედროვე IP ტელეფონიის დანერგვის სფეროში.

აღნიშნული მასალა წარმოდგენილია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე. ამიტომ სტუდენტებისთვის, რომლებიც გაივლიან ამ კურსს, ინგლისური ენის ცოდნა აუცილებელია.

VOIP კურსი მოიცავს როგორც თეორიულ სალექციო მეცადინეობებს, ასევე პრაქტიკულ ლაბორატორიულ სამუშაოებს, რომელთა მსვლელობისას სტუდენტებს საშუალება ექნებათ გაიარონ პრაქტიკა და მიიღონ უნარ–ჩვევები IP ტელეფონიის როგორც სერვერების, ასევე ტელეფონების კონფიგურაციაში.

პრაქტიკული ლაბორატორიული სამუშაოები შეადგენს მთლიანი კურსის 30%.
VOIP კურსზე რეგისტრაციის წესები
VOIP კურსზე მოსახვედრად სტუდენტმა უნდა გაიაროს ელექტრონული რეგისტრაცია. სარეგისტრაციო ფორმის შევსების და წარდგენის შემდეგ მსურველი ავტომატურად ხდება VOIP კურსის აბიტურიენტი, რის შესახებაც მას ეგზავნება ავტომატური დამადასტურებელი ელექტრონული წერილი სარეგისტრაციო ფორმაში მითითებულ ელ–ფოსტის მისამართზე.

იმისათვის, რომ აბიტურიენტი ჩაირიცხოს VOIP სასწავლო კურსზე, მან უნდა გაიაროს გასაუბრება. აღნიშნული გასაუბრება ტარდება ჩვენს აკადემიაში, აბიტურიენტების რეგისტრაციის დასრულების შემდეგ. გასაუბრების ზუსტ თარიღს და დროს აბიტურიენტებს პირადად შეატყობინებენ ელექტრონული წერილის და ტელეფონის მეშვეობით.

გასაუბრების გავლა სავალდებულოა ყველა აბიტურიენტისთვის, ვისაც სურვილი აქვს ჩაირიცხოს სასწავლო კურსზე, რადგან ამ გასაუბრებით ხდება ინგლისური ენისა და კომპიუტერულ ქსელებში მათი ცოდნის დონის შემოწმება.


დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით საკონტაქტო ტელეფონის ნომერზე ან ელ–ფოსტის მისამართზე.
Cisco-ს ქსელური აკადემია
LPI-ს აკადემია
მონაცემთა ბაზების კურსები
Hadoop (Big Data) სისტემური ადმინისტრირება
დისტანციური სწავლების ცენტრი
Pearson Vue საგამოცდო ცენტრი