|
|
|
VOIP
|
VOIP
„საქართველოს სამეცნიერო-საგანმანათლებლო კომპიუტერული ქსელების ასოციაცია“ გთავაზობთ VoIP კურსს. აღნიშნული კურსი შეგასწავლით ორგანიზაციის ქსელში IP ტელეფონიის დანერგვას და ყოველდღიურ მომსახურებას. ეს არის უნივერსალური კურსი, რომელიც მოიცავს IP ტელეფონიის საფუძვლებს,ტელეფონებისა და ორი სხვადასხვა მწარმოებლის სერვერის კონფიგურაციას. ესენია:

  • Cisco CUCME (Cisco Unified Communications Manager Express)
  • Asterisk - დღეისათვის ყველაზე პოპულარული უფასო პროგრამული უზრუნველყოფა IP ტელეფონიის სერვერისათვის.


VoIP კურსის გავლისათვის რეკომენდებულია, რომ სწავლის მსურველს ჰქონდეს კომპიტერულ ქსელებთან მუშაობის გამოცდიელბა, ან გავლილი რომელიმე კურსი. მაგალითად - CCNA.

კურსის ხანგრძლივობა და სასწავლო პროცესი
VOIP კურსის ხანგრძლივობაა 3 თვე.

ლექციები ტარდება კვირაში 3–ჯერ. ლექციის ხანგრძლივობაა 2–2,5 საათი.

ლექციების დაწყების დრო – 17:00 საათი

ლექციები ტარდება ქართულ ენაზე. სასწავლო მასალა წარმოდგენილია ინგლისურ ენაზე.
კურსის ღირებულება და გადახდის პირობები
VOIP კურსის ღირებულება – 600 ლარი

სწავლის საფასურის გადახდა უნდა მოხდეს სწავლის დაწყებიდან არაუგვიანეს 15 დღის განმავლობაში.


თუ სტუდენტი დროულად არ გადაიხდის სწავლის საფასურს, მას შეუწყდება Cisco–ს ქსელურ აკადემიაში სწავლის გაგრძელების უფლება.
კურსში განხილული საკითხები
VoIP კურსის გავლის შემდეგ თქვენ გეცოდინებათ IP ტელეფონიის საფუძვლები, როგორ ხდება ანალოგური ხმოვანი სიგნალის ციფრულად გარდაქმნა და კომპიუტერულ ქსელებში გატარება, რა სახის პროტოკოლები გამოიყენება ამისთვის და რა განსხვავებაა მათ შორის. შეძლებთ დააკონფიგურიროთ Cisco router-ზე CUCME და დააინსტალიროთ Asterisk სერვერი, დაარეგისტრიროთ აღნიშნულ სერვერებზე ტელეფონები და განახორციელოთ ზარები, დანერგოთ VOIP სერვისები, როგორიცაა: Call forward, Call pickup, Shared line, Conference, IVR და ა.შ.

აღნიშნული კურსი შედგება სამი ნაწილისგან:

  • IP ტელეფონიის საფუძვლები და პერსპექტივები
  • Cisco Unified Communications Manager Express ტექნოლოგია
  • Asterisk სერვერი Elastix გრაფიკული ინტერფეისით
კურსში გამოყენებული სასწავლო მასალა და დამატებითი კომპონენტები
VOIP სასწავლო კურსში გამოყენებული სასწავლო მასალა შემუშავებულია ყველა იმ მოთხოვნების გათვალისწინებით, რომელიც არსებობს თანამედროვე IP ტელეფონიის დანერგვის სფეროში.

აღნიშნული მასალა წარმოდგენილია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე. ამიტომ სტუდენტებისთვის, რომლებიც გაივლიან ამ კურსს, ინგლისური ენის ცოდნა აუცილებელია.

VOIP კურსი მოიცავს როგორც თეორიულ სალექციო მეცადინეობებს, ასევე პრაქტიკულ ლაბორატორიულ სამუშაოებს, რომელთა მსვლელობისას სტუდენტებს საშუალება ექნებათ გაიარონ პრაქტიკა და მიიღონ უნარ–ჩვევები IP ტელეფონიის როგორც სერვერების, ასევე ტელეფონების კონფიგურაციაში.

პრაქტიკული ლაბორატორიული სამუშაოები შეადგენს მთლიანი კურსის 30%.
VOIP კურსზე რეგისტრაციის წესები
VOIP კურსზე მოსახვედრად სტუდენტმა უნდა გაიაროს ელექტრონული რეგისტრაცია. სარეგისტრაციო ფორმის შევსების და წარდგენის შემდეგ მსურველი ავტომატურად ხდება VOIP კურსის აბიტურიენტი, რის შესახებაც მას ეგზავნება ავტომატური დამადასტურებელი ელექტრონული წერილი სარეგისტრაციო ფორმაში მითითებულ ელ–ფოსტის მისამართზე.

იმისათვის, რომ აბიტურიენტი ჩაირიცხოს VOIP სასწავლო კურსზე, მან უნდა გაიაროს გასაუბრება. აღნიშნული გასაუბრება ტარდება ჩვენს აკადემიაში, აბიტურიენტების რეგისტრაციის დასრულების შემდეგ. გასაუბრების ზუსტ თარიღს და დროს აბიტურიენტებს პირადად შეატყობინებენ ელექტრონული წერილის და ტელეფონის მეშვეობით.

გასაუბრების გავლა სავალდებულოა ყველა აბიტურიენტისთვის, ვისაც სურვილი აქვს ჩაირიცხოს სასწავლო კურსზე, რადგან ამ გასაუბრებით ხდება ინგლისური ენისა და კომპიუტერულ ქსელებში მათი ცოდნის დონის შემოწმება.


დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით საკონტაქტო ტელეფონის ნომერზე ან ელ–ფოსტის მისამართზე.
VOIP კურსზე რეგისტრაციისთვის გადადით "რეგისტრაციის" გვერდზე.