|
|
|
პროგრამირების აკადემია
პროგრამული უზრუნველყოფის ინჟინერიის აკადემია ეხმარება სტუდენტებს მიიღონ საჭირო ცოდნა და უნარ-ჩვევები თანამედროვე აპლიკაციების შესაქმნელად. აკადემიაში მიღებული ცოდნით სტუდენტებს საშუალება ექნებათ მიიღონ მსოფლიოში აღიარებული სერტიფიკატები. ფუნდამენტური ცოდნის მიღების გარდა აკადემიაში დიდი ყურადღება ეთმობა მიღებული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენებას.

ამჟამად აკადემიაში ისწავლება Java, Angular-ი და Git-ი.