კონტაქტი


 

საქართველოს სამეცნიერო–საგანმანათლებლო კომპიუტერული ქსელების ასოციაცია "გრენა"მისამართი: თ. ჭოველიძის ქუჩა #10, თბილისი, 0108, საქართველო


ტელ: (+995  32) 2250590
   


ფაქსი: (+995  32) 2912952


ელ–ფოსტა: academy@grena.ge