რეგისტრაცია - Hadoop (Big Data) სისტემური ადმინისტრირება
სახელი *
გვარი *
დაბადების თარიღი *
ტელეფონი *
მობილური *
ელ. ფოსტა *
მისამართი *
ამჟამად მუშაობთ? *
კი
მიუთითეთ ორგანიზაცია
არა
ქართული ენის ცოდნის დონე? *
ინგლისური ენის ცოდნის დონე *